05/20 1397

 

 
مجمع عمومی عادی سالیانه 96برگذار شد 
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت آّتیه تابان نوین ( سهامی خاص ) باحضور اکثریت سهامداران و یا نمایندگان ایشان و نماینده حسابرس مستقل وبازرس قانونی شرکت در تاریخ 1397/02/04 برگزار و پیشنهاد هیأت مدیره مبنی بر تقسیم سود بین سهامداران به مبلغ 16 میلیارد ریال (به ازای هر سهم 395 ریال) از محل سود قابل تخصیص مورد تصویب قرار گرفت .
مجمع سال 95
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت آّتیه تابان نوین ( سهامی خاص ) باحضور اکثریت سهامداران و یا نمایندگان ایشان و نماینده حسابرس مستقل وبازرس قانونی شرکت در تاریخ 1396/05/04 برگزار و پیشنهاد هیأت مدیره مبنی بر تقسیم سود بین سهامداران به مبلغ 25.110 میلیون ریال (به ازای هر سهم 620 ریال) از محل سود قابل تخصیص مورد تصویب قرار گرفت .