موضوع فعالیت های شرکت آتیه تابان نوین

 

شرکت :

موضوع فعاليت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه و پس از اضافه شدن ساير موضوعات، بر اساس مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 04/03/ 91 عبارت است از: « انجام کليه معاملات بازرگاني، تجاري، مسکن و صنعتي مجاز اعم از اخذ نمايندگي فعاليتهاي مجاز از اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي، اخذ هرگونه تسهيلات و اعتبار از منابع داخلي و خارجي، خريد و فروش، اجاره دادن و اجاره گرفتن کالا و اموال منقول و غير منقول، ارائه خدمات مشاوره اي در کليه زمينه هاي اقتصادي، مشارکت در طرحهاي سرمايه گذاري توليدي و غير توليدي مجاز، تأسيس يا سرمايه گذاري در سهام ساير اشخاص حقوقي شامل سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار، کالاهای قابل معامله دربورسهای مختلف کشور، سهام سایر شرکتهای خارج از بورس اوراق بهادار، اوراق مشارکت در داخل و خارج از کشور و بطور کلي انواع عملياتي که براي فعاليتهاي مذکور مفيد و نافع می باشد». همچنين پيمانكاري اعم از احداث، بازسازي و متناسب سازي شعب بانكها، انواع ساختمانها و شهركهاي صنعتي، تجاري، اداري، مسكوني با تأمین مصالح و يا بدون تأمين مصالح در داخل و خارج از كشور، تشكيل و سرمايه گذاري انواع كارخانه و واحدها و شركتهاي فعال در بخشهاي خدماتي، بازرگاني و توليدي اعم از صنعتي و معدني، كشاورزي، ساختماني. ارائه خدمات مديريتي و مشاوره و طراحي سيستم و بازاريابي غير هرمي و غير شبكه اي، عمليات خدمات عمومي از قبيل تداركاتي، نظافتي، باغباني و انبارداري، بازرگاني و كشاورزي، تجهيز نيروي متخصص انساني مورد نياز در اجراي قراردادهاي شركت با مراكز مختلف، طراحي سيستم سازمان دهي و خدمات مديريتي و نگهداري واحدها و تاسيسات. جذب افراد و تأمين كادر متخصص مورد نياز و برگزاري دوره ها و كلاس هاي آموزشي بانكداري در جهت ارتقاء دانش و كارايي فني پرسنل براي ارائه خدمات با كيفيت مطلوب، عقد قراردادهاي پيمان مديريت و نظارت در كليه امور خدمات عمومي، اداري، انجام خدمات مشاوره، مطالعه و مديريت در زمينه فن آوري اطلاعات و جمع آوري تحليل داده ها، تهيه گزارشهای اطلاعات اعتباري متقاضيان تسهيلات از سيستم بانكي، خريد و فروش كليه دستگاه ها، ملزومات و تجهيزات مربوط به بانكداري الكترونيك.