درباره شرکت آتیه تابان نوین

شرکت سرمایه گذاری تابان نوین سهامی خاص در تاریخ 1383/04/01 تحت شماره 224918 در اداره ثبت شرکتها و موسسات به ثبت رسیده است. و براساس مجمع فوق العاده درمورخ 1393/03/04 نام شرکت به شرکت آتیه تابان نوین تغییر یافته است و در ابتدای سال 1395 شرکت تامین آتیه درخشان 98درصد از سهام شرکت آتیه تابان نوین را خریداری نموده است.

این شرکت در راستای سودآوری و تحقق اهداف خود در شرکت های همگروه به شرح ذیل سرمایه گذاری نموده است:

 

1- شرکت تامین آتیه درخشان نوین
3درصد
2- شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین
2درصد
3- شرکت لیزینگ اقتصاد نوین
1درصد
4- شرکت خدمات ارزی و صرافی اقتصاد نوین
1درصد
5- و سرمایه گذاری در سایر شرکت ها


همچنین جهت تامبن رفاه کارکنان گروه بانک اقتصاد نوین ، خدمات رفاهی (فروشگاه اینترنتی و فروش کالاهای مورد نیاز) و اقامتی با شرایط و تخفیفات ویژه بصورت نقد و اقساط در قالب باشگاه سهامداران بنام باشگاه نوین یار ارائه نموده است.

شرکت آتیه تابان نوین با حضور در مناقصات برگزار شده از جانب گروه بانک اقتصاد نوین درجهت تامین کالاهای مورد نیاز مصرفی بانک، در نظر داردگام های موثری در افزایش سودآوری و تحقق اهداف خود بردارد.