مجمع عمومی عادی سالیانه 97 برگزارشد

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت آّتیه تابان نوین ( سهامی خاص ) باحضور اکثریت سهامداران و یا نمایندگان ایشان و نماینده حسابرس مستقل وبازرس قانونی شرکت در تاریخ 07/02/ 1398 برگزار و پیشنهاد هیأت مدیره مبنی بر تقسیم سود بین سهامداران به مبلغ 10 میلیارد ریال (به ازای هر سهم 247 ریال) از محل سود قابل تخصیص مورد تصویب قرار گرفت .